فارسی دوم دبستان کتابخانه کلاس ما

حجم فایل : 447.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا فارسی دوم دبستان
کتابخانه ی کلاس ما  

 
 
در این درس دانش آموزان یاد می گیرند ، برای آنکه بتوانند پاسخ مناسبی برای پرسش های
 
خود پیدا کنند باید کتاب های زیادی را مطالعه کنند واینکه کتاب خوب مانند دوست خوب است
 
که باید پس از هم فکری ومشورت با بزرگترها ، انتخاب شود و داشتن یک کتابخانه ی کوچک
 
برای همه لازم است .
درس در یک نگاه واژه های مهم پاییز – نظم – احوال پرسی – کاغذ رنگی – بچّه ها – صورت – پاسخ – پرسش ها
 
گفت و گو – نماینده – رایانه – مجلّه ها – اشاره –تشکّر – مفید – گروه اوّل – ویژه
 
راه ها – بشناسیم – هم فکری – مشورت – بزرگ ترها – کتابخانه ی کوچک  
گسترش واژگان و ساختن کلمه های جدید با به کارگیری ( هم )

واژه سازی  
هم کلاس هم + کلاس
 
هم فکر هم + فکر
 
هم سایه هم + سایه
  هم نشین هم + نشین
 
هم خانه هم + خانه
بیاموز و بگو


استفاده از ( ای ) برای کامل کردن و معنی دادن به جمله
 
این کلمه ها را بلند بخوان .
 
روزنامه – رایانه – مجلّه – کتابخانه – ساده – تازه – نماینده – ستاره- پروانه -
  حالا جمله های زیر را بخوان .
 
ما امسال دوستان تازه ای پیدا کرده ایم .

ما می توانیم کتابخانه ای کوچک برای کلاسمان درست کنیم .
 
آموزگار برای هر گروه نماینده ای انتخاب کرد .  
حالا تو بگو
 
دیروز ، پروانه ....... زیبا در باغ بود .
 
خاطره ....... برای دوستان خود تعریف کردم .
 
معلّم برای کلاس نماینده ..... خوب انتخاب کرد . پایان...